SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

História obce

Predpokladá sa, že dedinu Nižné Zbojné založil šoltýs s valašskými usadlíkmi okolo roku 1100. O dedine je prvý písomný doklad z roku 1479. Obec vznikla zlúčením dedín Nižné Zbojné a Vyšné Zbojné. Nižné Zbojné patrilo šľachticom Drugetovcom ako majetková súčasť ich humenského panstva.

V roku 1600 tam bolo 12 poddanských domov a jeden – dva domy šoltýsov. V 17. storočí tam došlo k výrazným zmenám v počte obyvateľov a domov. V rokoch 1715 a 1720 v dedine Nižné Zbojné hospodárilo postupne 5 a 6 poddanských domácností.

V roku 1828 bolo 33 domov a 246 obyvateľov. Dedinu Vyšné Zbojné založil šoltýs s roľníckymi usadlíkmi okolo roku 1400. Najstarší doklad o dedine je z roku 1463. Jej zemepánmi boli zemania zo Zbudze.

Okolo roku 1600 tam žili len šoltýske domácnosti. Neskôr sa tam usadili aj poddanské rodiny. V roku 1715 vo Vyšnom Zbojnom hospodárilo 12 poddanských domácností, v roku 1720 len 8 domácností, v roku 1828 bolo 47 domov a 359 obyvateľov. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali tradičným poľnohospodárstvom, chovom dobytka, drevorubačstvom a povozníctvom.

Do roku 1918 obe obce administratívne patrili do Zemplínskej stolice.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Zbojné je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 08:00- 16:00
  • Ut: 08:00 - 16:00
  • St: 08:00 - 16:00
  • Št: 08:00 - 16:00
  • Pi: 08:00 – 13:30